Xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ sinh Tân Mùi 1991 và nam sinh Bính Tý 1996

Kết quả xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Tân Mùi 1991 và nam tuổi Bính Tý 1996 là hợp hay khắc. Xem xét giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Tân Mùi và nam Bính Tý

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1991
Tân Mùi
Lộ Bàng Thổ
Càn
Kim
1996
Bính Tý
Giang Hạ Thủy
Tốn
Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Tân Mùi và nam Bính Tý

Để đánh giá giữa nữ tuổi Tân Mùi 1991 và nam tuổi Bính Tý 1996 là hợp khắc hay là tốt hay xấu. Thì sẽ xem xét dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Lộ Bàng ThổGiang Hạ ThủyTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TânBínhTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MùiLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CànTốnHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KimMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Tân Mùi và nam Bính Tý

2
Tuổi 2 bạn cực kỳ khắc nhau. Hãy xem xét kỹ

Bạn vừa xem sự hợp khắc giữa nữ tuổi Tân Mùi 1991 và nam tuổi Bính Tý 1996. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn hợp hay khắc trong công việc làm ăn, kết hôn.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: