Xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ sinh Giáp Tý 1984 và nam sinh Giáp Tý 1984

Kết quả xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Giáp Tý 1984 và nam tuổi Giáp Tý 1984 là hợp hay khắc. Xem xét giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Giáp Tý và nam Giáp Tý

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1984
Giáp Tý
Hải Trung Kim
Cấn
Thổ
1984
Giáp Tý
Hải Trung Kim
Đoài
Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Giáp Tý và nam Giáp Tý

Để đánh giá giữa nữ tuổi Giáp Tý 1984 và nam tuổi Giáp Tý 1984 là hợp khắc hay là tốt hay xấu. Thì sẽ xem xét dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Hải Trung KimHải Trung KimBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
GiápGiápBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Tam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CấnĐoàiDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThổKimTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Giáp Tý và nam Giáp Tý

8
Tuổi hai bạn cực kỳ hợp nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc giữa nữ tuổi Giáp Tý 1984 và nam tuổi Giáp Tý 1984. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn hợp hay khắc trong công việc làm ăn, kết hôn.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: