Xem hợp tuổi làm ăn giữa nam sinh Giáp Thân 2004 và nam sinh Kỷ Tỵ 1989

Kết quả xem hợp tuổi giữa nam tuổi Giáp Thân 2004 và nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 là hợp hay khắc. Xem xét giữa hai tuổi đó có nên làm ăn, kinh doanh, buôn bán cùng nhau hay không

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Giáp Thân và nam Kỷ Tỵ

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2004
Giáp Thân
Tuyền Trung Thủy
Khôn
Thổ
1989
Kỷ Tỵ
Đại Lâm Mộc
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Giáp Thân và nam Kỷ Tỵ

Để đánh giá giữa nam tuổi Giáp Thân 2004 và nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 là hợp khắc hay là tốt hay xấu. Thì sẽ xem xét dựa vào 5 tiêu chí là :Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Dưới đây là đánh giá chi tiết:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Tuyền Trung ThủyĐại Lâm MộcTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
GiápKỷTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThânTỵLục hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhônKhônPhục vị (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThổThổBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc nam Giáp Thân và nam Kỷ Tỵ

9
Tuổi hai bạn cực kỳ hợp nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc giữa nam tuổi Giáp Thân 2004 và nam tuổi Kỷ Tỵ 1989. Hy vọng qua đánh giá này bạn đã biết tuổi 2 bạn hợp hay khắc trong công việc làm ăn, kết hôn.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: